Szkolenia w biznesie – z finansów menedżerskich

Analizowanie biznesowe to zachodzące w mózgu skomplikowane procesy, eksperymenty nad nim prowadzą lekarze o różnych specjalnościach – poznaj efekty tych analiz: http://www.symulacje.edu.pl/szkolenia_finanse_dla_niefinansistow . I co interesujące, do tej pory ludzie go do końca nie poznali, co chwilę nowe odkrycia są publikowane, zmieniające całe dotychczasowe spostrzeganie. Zresztą samo analizy finansowe można podzielić na niezależne obszary, wśród nich myślenie lateralne wygląda niezwykle interesująco.

Tym, co charakteryzuje myślenie niefinansisty, jest – jak dowodza szkolenia – odejście od wzorców, które są głęboko utrwalone i pójście w stronę kreatywności w finansach. Logiczne zależności będą się sprawdzać w myśleniu o charakterze wertykalnym, to w takich procesach właśnie można szukać optymalnej metody na dotarcie do celu, na przykład poprzez analizę dostępnych czynników. Bardzo ważna jest również selekcja, spośród znalezionych rozwiązań do wybrania będą najbardziej odpowiednie.

Człowiekiem, który zdefiniował ideę „finanse dla niefinansistów” jest lekarz i psycholog biznesu, Thomas Steward. Po licznych badaniach postawił tezę, że umysły ludzkie w bardzo wielu przypadkach używają utrwalone wzorce, które później są wykorzystywane przez nie przy myśleniu. Równocześnie przez te wzorce nasze umysły niechętnie sięgają po nieszablonowe rozwiązania – nawet gdy przeszły szkolenia.

Prezentowane myślenie niefinansowe, omawiane wymaga porzucenia tradycyjnych wzorców, jakie często podświadomość ma je głęboko zakorzenione. Problem należy na nowo określić i popatrzeć na wszystko od nowa, znajdując przykładowo wiele wyrywających się ze standardów, czasem nawet nieprawdopodobnych rozwiązań. Skoki w myśleniu, wyłączenie logiki czy wręcz prowokacja – to wszystko jest w pełni dozwolone do szkolenia pamięci niefinansistów.

Drugą istotną regułą myślenia biznesowego będzie szkolenie elastyczności w różnych wymiarach. Nie należy obawiać się przekraczania granic, określania problemów całkiem od nowa czy dopasowania reguł do potrzeb. Świetnym pomysłem na szkolenie może być myślenie od drugiej strony, wówczas być może się ujawni całkowicie odmienny punkt widzenia. Niejednokrotnie będzie także zalecany podział problemu na mniejsze części, w takim przypadku łatwiej jest nad nimi pracować.

Próba zmuszenia mózgu do myślenia lateralnego na pewno proste nie będzie, i niejednokrotnie będzie wymagało skorygowania podejścia do sposobów rozwiązywania problemów. Edward de Bono zaproponował narzędzie opierające się na prowokacji, służy ono do przebudowy wzorców myślowych.

Gry strategiczne na spotkania firmowe

Najróżniejsze problemy, czy w życiu osobistym albo zawodowym, spotykają nas na każdym kroku. Różni ludzie różnie sobie radzą z próbami ich rozwiązania, niektórym pójdzie to wszystko sprawnie, a u pozostałych tempo będzie znacznie mniejsze. Dostępne są liczne techniki pozwalające na to, aby poznać wiele ciekawych podejść do tych problemów, a oprócz tego wyszukiwać w efektywny sposób rozwiązania mogące pomóc.

Z popularniejszych technik można wymienić gry symulacyjne (patrz tutaj: http://www.symulacje.edu.pl ), która opiera się na skupieniu się na istocie ludzkiej i jej chęciach tworzenia czegoś, co poprawi jakość życia. Odpowiednie zastosowanie wybranych gier menedżerskich jest możliwością na to, żeby dojść do pomysłów wyróżniających się innowacyjnym podejściem. Design Thinking jest stosowany w wielu biznesowych obszarach, na przykład często zaczyna po niego sięgać HR.

Według różnych badań około trzy czwarte kadry zarządzającej i kierowniczej uznaje symulacje strategiczne za element o dużym znaczeniu w organizacji, w której pracują. Co więcej, w podmiotach, w których do zarządzania zasobami ludzkimi przykładana jest duża waga, metoda ta jest stosowana znacznie częściej. Umożliwia to między innymi, aby zupełnie inaczej spoglądać na pracowników i kandydatów, a co się z tym wiąże wybierać najlepszych.

Punktem wyjścia przy metodzie gry szkoleniowej jest zdefiniowanie rozwiązywanego problemu, będzie to już połowa sukcesu. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, czemu zmiany są konieczne, a w drugim etapie jaki ma być zakres takich zmian. Żeby to pytanie zadać, niezbędne będzie zbudowanie zespołu ekspertów z dużym doświadczeniem, najlepiej mających różne umiejętności i pracujących na różnych stanowiskach.

Metoda, która tu jest pokazywana to w pierwszej kolejności wspólna praca, z tego też powodu grupa, którą się stworzy musi być dobrze poinformowana o problemie na który należy znaleźć rozwiązanie. Należy także poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć o zagadnieniu, które się opracowuje. Każdy może w zupełnie inny sposób widzieć poszczególne elementy całości, a tym samym mieć inną wizję sposobów rozwiązania.

Omawiając dokładnie, czym są spowodowane kłopoty i jaki jest cel, do którego się dąży, trzeba włączyć w rozważania klienta. Przy prowadzeniu rekrutacji jest to po prostu szukający pracy kandydat. Rolą zespołu roboczego będzie wczucie się w jego oczekiwania i potrzeby, a następnie później pełna charakterystyka. Końcowy krok gry menedżerskiej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i wybranie wśród znalezionych rozwiązań tego najlepszego.

Szkolenia integracyjne – forma wspierania organizacji

Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w ludzi, którzy u nich pracują, sięgają chętnie po najróżniejsze darmowe materiały do wyjazdów integracyjnych np na tej stronie: http://www.szkolenia-integracyjne.pl . Dostarczające takich materiałów firmy przeważnie też udzielają informacji o tym, jak całość ma zostać przeprowadzona. Na pewno jednak nie będą miały one żadnego wpływu na to, jak szkolenia integracyjne się skończą, ponieważ bardzo dużo będzie tu zależało od osoby, która zajmie się prowadzeniem.

Naprawdę niewiele takich narzędzi wymaga jakiś wielkich umiejętności, czytając instrukcję osoba mająca jakieś doświadczenie na pewno powinna sobie poradzić realizując spotkania i szkolenia team building. Ale wbrew pozorom na trenerze zajmującym się szkoleniem wisi dużo odpowiedzialności, ponieważ będzie on musiał użyć udostępnionych materiałów w taki sposób, aby potrzeby zespołu zostały zaspokojone.

Techniki, w oparciu o które prowadzone są wyjazdy i szkolenia i motywy podejmowania decyzji trenerów prowadzących szkolenia były przedmiotem wielu lat eksperymentów, które prowadził ceniony w swoim środowisku profesor Thiagarajan. Między innymi udowodnił on, że jeżeli nawet przy pierwszym spojrzeniu reakcje szkoleniowców team building wyglądają zupełnie na przypadkowe, to mimo wszystko w decyzjach, które podejmowali można uchwycić pewne zależności.

Profesor wykorzystując wyniki badań podał sześć ważnych obszarów, opisujących w największym skrócie wyzwania, z którymi muszą się uporać trenerzy. Z reguły nie powinno być specjalnych przeszkód, aby je zastosować, a użyć ich można w praktycznie każdej sytuacji. Przybrały one postać kilku pytań, jakie należy zadać zanim ruszy się z wyjazdami integracyjnymi.

Zagadnieniem, od którego należy zacząć, jest ustalenie zakresu elastyczności realizowanych zajęć i tolerancja na próby nagięcia reguł, to w praktyce będzie zależało od tego, jaki styl pracy ma dana grupa. Warto chwilę się też pochylić nad tempem pracy. Między innymi można podać z góry określony czas u się go trzymać, a można także zwolnić tempo i zdecydować się na wprowadzenie zmian w harmonogramie.

Obszar o dużym znaczeniu, od jakiego w dużej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia, to koncentracja na wyznaczonych celach. Jeśli zespół ma obowiązkowo ukończyć zadania, to trzeba się trzymać tego do samego końca, także podczas podsumowania rezultatów. Równocześnie zespół ma dobrze wiedzieć, że cały zakres odpowiedzialności za ten sukces będzie na nim spoczywać, tu pojawia się kolejny obszar podejmowania decyzji to znaczy kontrolowanie.

Jakie mogą być noworoczne postanowienia zawodowe?

Zwykle na początku roku każdy coś sobie postanawia. Jeden chce pozbyć się zbędnych kilogramów, drugi ma zamiar zadbać o siebie, trzeci więcej czasu poświęcać rodzinie, a niektórzy po prostu swoje noworoczne postanowienia wiążą z pracą zawodową. Nie ma co ukrywać, praca to ważna sprawa. Tylko, jakie postanowienia można z nią wiązać?

 

Znalezienie pracy – to jedno z najczęstszych postanowień

Wielu ludzi, szczególnie całkiem bezrobotnych wraz z początkiem nowego roku postanawia znaleźć w końcu pracę, ale oczywiście stałą, zapewniającą pewny miesięczny dochód. Jest to jak najbardziej postanowienie możliwe do spełnienia i to w przypadku każdego. Jednak trzeba się mocno postarać, czasem z pewnych oczekiwań zrezygnować, ponieważ pracodawcy nie chcą oferować pracy każdemu, kto się o nią ubiega. Bezrobotni zwykle nie chcą marnować kolejnego roku i czekać na szansę podjęcia pracy. Często postanawiają nawet nico mocniej zaangażować się w te poszukiwania.

 

Rozwój osobisty

Niektórzy – ci bezrobotni i mający już pracę – postanawiają w nowym roku zadbać o swój rozwój. Chcą starać się o lepszą posadę, awansować na wyższe stanowisko, walczyć o podwyżkę i kształcić się, aby móc dalej się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zdawać by się mogło, że dziś nikt nie myśli o tym, by iść do jakiejś szkoły, na kurs czy szkolenie, mając już stałą pracę. W rzeczywistości takie przypadki chodzą po świecie i chętnie rozglądają się za sposobami podniesienia swojego poziomu wiedzy. Praca pracą, warto czasem zrobić coś po prostu dla siebie. Tym czymś może być udział w kursie językowym, w jakimś szkoleniu i innych zajęciach.

 

Jeżeli posłużymy się hasłem praca Łódź, zauważymy, że pracodawcy mają oczekiwania względem doświadczenia, języków obcych, czy innych umiejętności. Dlatego naprawdę warto się dodatkowo kształcić i podnosić swoje kwalifikacje, aby móc łatwiej znaleźć pracę. Tym bardziej warto w tym kierunku kształtować swoje postanowienia noworoczne, co może tylko pomóc nam w zrealizowaniu tego od dawna zamierzonego planu.

Odmienne warunki

Praca za granicą jest czymś, co na pewno z reguły przynosi o wiele większe zyski, niż wówczas, gdybyśmy mieli pracować w naszym kraju. Jednakże jedną z podstawowych kwestii jest dostać się do danej firmy zagranicznej. Jeśli możemy wykazać się znajomością języka angielskiego, to na pewno bardzo dobrym wyzwaniem będzie praca w zagranicznej firmie stawiającej elektrownie wiatrowe na całym świecie.

 

Szczególne warunki

 

Jak wygląda proces rekrutacji w takich firmach? Zgoła odmiennie od tego, co jest znane nam z polskich warunków. Można być, bowiem mile zaskoczonym, jeśli firma pokrywa koszty naszej podróży na rozmowę kwalifikacyjną, płaci nam za pobyt, a jeśli decydujemy się dla niej pracować, to zapewnia nam bardzo dobre warunki na miejscu naszej delegacji, czyli tam gdzie są stawiane konkretne wiatraki. Nie trzeba w tym miejscu dodawać, że jeśli chodzi o zarobek, to na pewno jest on o wiele wyższy niż w Polsce. Co więcej, nawet w okresach przestojów, nie trzeba martwić się o to, za co będziemy żyli, bo kwota postojowego znacznie przewyższa nasze najśmielsze wyobrażenia?

Można, zatem powiedzieć, że zagraniczny pracodawca w takim przypadku szczególnie ceni sobie pracownika, co oczywiście jednocześnie wiąże się z tym, że taki pracownik na pewno docenia sobie i szanuje tę pracę. Oczywiście z takim procederem i takimi warunkami socjalnymi spotykamy się nie tylko w przypadku firm stawiających elektrownie wiatrowe, ale także w przypadku wielu innych firm zagranicznych. Można tylko żałować tego, że w naszym kraju nie spotykamy się z takimi zwyczajami. Faktem jest, że taką pracę każdy polubi.

Zmiana zawodu – dlaczego warto?

Praca to podstawa w życiu każdego człowieka. Tylko dzięki niej można zapewnić sobie i rodzinie odpowiednie warunki do życia. Jedni cały czas pracują na jednym stanowisku w tej samej firmie i nie planują tego zmieniać. Inni poważnie zastanawiają się nad zmianą pracy. Tylko – czy to faktycznie ma sens? Warto zostawiać pewną pracę dla innego zajęcia, które może rodzić wiele niespodzianek i to niekoniecznie pozytywnych?

 

Nowa praca – większy zapał

Jeżeli jakieś zadania wykonuje się cały czas i praktycznie nic się nie zmienia, to z czasem stają się po prostu nudne. Początkowo robią się standardowe, a później już każdy ma ich dość. Wobec tego przychodzi do pracy niechętnie, tylko z obowiązku, a czasem dla kolegów, z którymi miło spędza się czas. Kiedy ktoś pozostawia nudną pracę i zajmuje się zupełnie nowym zajęciem, życie staje się piękniejsze. Od razu zapał wzrasta i chce się pracować. Po pewnych doświadczeniach przeżytych w jednym miejscu pracy można łatwiej znaleźć bardziej pasujące do siebie zajęcie, także zarobkowe. Dlatego warto czasem zastanowić się o zmianie pracy.

 

Możliwość większych zarobków i pracy na lepszych warunkach

Poważny pracownik, osoba, nie zmienia pracy bez powodu. Zwykle robi to wtedy, kiedy zauważa korzyści. Jeżeli więc ma na przykład dużo więcej zarabiać, a pracę i warunki pracy akceptuje, to, dlaczego nie. Czasem ludzie zmieniają miejsce pracy ze względu na lepsze warunki. To dobry priorytet. Tak samo, jeżeli praca jest niezbyt wymagająca, warto zmienić ją na tę bardziej ambitną, rozwojową, aby w tej pracy się spełniać, a nie tylko zarabiać na życie.

 

Młodzi ludzie zwykle podejmują pracę już za czasów studiów, aby zarabiać na swoje życie. Często podejmują pracę w barach, restauracjach, sklepach, na budowie. Jednak czy z tego powodu są związani z tą pracą i muszą wykonywać ją do końca życia? Nie. Wówczas nie byłyby potrzebne im studia. Pracę tę mogą zmienić w dowolnym momencie, a już na pewno wtedy, kiedy nadarzy się okazja podjęcia pracy w jakimś innym miejscu na korzystniejszych warunkach

Co pracodawców zniechęca w kandydatach na stanowisko sprzedawcy?

Sprzedawca to bardzo popularny zawód i wydawać by się mogło, że wiemy na jego temat już wszystko. Tymczasem sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Niektórzy na przykład nie mają pojęcia, czego pracodawcy oczekują od kandydata lub co ich do nich zraża już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Warto wobec tego, co nieco na ten temat wspomnieć.

 

Zdenerwowanie rozmówcy

Jeżeli kandydat na sprzedawcę będzie w stanie zdenerwować rozmówcę – w tym przypadku pracodawcę – to na pewno nie wypadnie dobrze. Zostanie przez niego bardzo negatywnie oceniony. Trzeba pamiętać o tym, że zdenerwowany klient nie tylko więcej nie powróci do tego sklepu, ale również będzie robił mu złą reklamę, a tego przecież nie chciałby żaden właściciel. Dlatego sprzedawca musi robić wszystko, co w jego mocy, aby nie zdenerwować klienta.

 

Zanudzanie rozmówcy

Nie ma nic gorszego dla klienta, jak nudny, wręcz zanudzający sprzedawca. Pracodawca, czy też rekruter może na to różnie reagować. Zwykle, gdy zaczyna ziewać, rozglądać się dookoła, bawić długopisem czy innym przedmiotem, to oznacza, że jest właśnie znudzony rozmową z potencjalnym sprzedawcą, kandydatem na to stanowisko. Wówczas można mieć pewność, że rozmowa ta zostanie zakończona niepowodzeniem.

 

Brak umiejętności słuchania

Niektórzy kandydaci już podczas rozmowy kwalifikacyjnej pokazują pracodawcy, że nie potrafią słuchać. Jeżeli wobec tego kandydat nie odpowiada na pytania, możliwe, że nawet ich nie rozumie, przerywa klientowi w czasie mówienia, to od razu może liczyć na odrzucenie, skreślenie z listy. Taka osoba nie nadaje się na sprzedawcę do sklepu. Dobry sprzedawca potrafi słuchać, rozmawiać z klientem, zna odpowiedzi na wszystkie pytania, a przynajmniej przekonująco i zdecydowanie na nie odpowiada. Takiego kandydata potrzebuje każdy właściciel sklepu, bez względu na branżę, w jakiej działa.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można łatwiej zniechęcić do siebie pracodawcę, rekrutera, niż poprzez CV. Trzeba się wobec tego pilnować i uważać na to, co się mówi, a także jak postępuje.

Trzeba się dostosować albo wyjechać do Anglii

Rynek w pracy jest niewątpliwie miejscem bardzo trudnym. Patrząc nieco wstecz można śmiało powiedzieć, że nie zawsze było tak jak jest dzisiaj. Momentami było lepiej, albo nawet bardzo dobrze, a momentami było nawet jeszcze trudniej znaleźć pracę.

Niewątpliwie rynek pracy musi w pewnym stopniu ewoluować, musi coś się na nim dziać, gdyż w przeciwnym razie uległby pewnej stagnacji. Obecnie rynek pracy w Polsce jest rynkiem pracodawcy. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie pracodawca dyktuje warunki.

Taki stan rzeczy jest naturalny w sytuacji, gdy mamy do czynienia z większą ilością osób chętnych na pracę, a mniej stanowisk pracy. Pewne zmiany, które zachodzą na rynku pracy są czymś, do czego należy się przystosować, gdyż to najlepszy sposób, aby móc na tym rynku stać się aktywnym graczem.

Pięknie tu, ale…

Opowiem Wam skąd pochodzę i dokąd mnie nadal ciągnie! Ojczyzno moja! Ja na emigracji w Anglii a Ty wciąż wołasz 🙂

Północno-wschodni kraniec Polski niewątpliwie należy do bardzo pięknych. Ci, którzy chcą odnaleźć ciszę i spokój, w tym miejscu niewątpliwie mogą to zrobić. Jednakże, jeśli spojrzymy na to pod kątem możliwości zatrudnienia, to niestety, ale panuje tu spore bezrobocie.

Nie da się ukryć, że jedynym wyróżniającym się miejscem w tym regionie jest miasto Białystok. Oczywiście nie mówimy tutaj o żadnej sielance, ale na pewno to właśnie w Białymstoku jest największa szansa na to, aby znaleźć zatrudnienie.

Wielu ludzi z tym właśnie zamiarem udaje się do tego największego w regionie miasta, choć oczywiście pracy dla wszystkich nie wystarczy. Wielu ludzi z tego regionu ucieka w inne miejsca Polski, gdzie o pracę jest łatwiej, a wielu wyjeżdża za granicę.